logo


De Haagse Jongerenambassadeurs

De Haagse jongerenambassadeurs zijn ongeveer vijftien enthousiaste en actieve Haagse jongeren in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. De Haagse Jongerenambassadeurs vervullen een brugfunctie tussen de gemeente Den Haag en de Haagse jongeren. De jongerenambassadeurs brengen adviezen uit aan de gemeente om de kloof tussen de gemeente en de jeugd te verkleinen.

De groep ambassadeurs is zeer divers in leeftijd, sekse, opleiding, culturele en maatschappelijke interesse en migratieachtergrond. Ze komen wekelijks bij elkaar en worden zowel individueel als in groepsverband ondersteund bij het uitvoeren van hun ambassadeurschap.

Het concept Haagse Jongerenambassadeurs heeft in de afgelopen jaren bewezen succesvol te zijn. Het is een aanvulling op het totale aanbod van jongerenparticipatie binnen de gemeente Den Haag en heeft een toegevoegde waarde voor een ieder die adviezen heeft gekregen van de jongerenambassadeurs, waaronder voornamelijk de gemeente zelf, maar ook gemeentelijke instellingen en Haagse jongerenorganisaties.

HJA's op Sportgale 2014