18%20jaar

Vanaf het 18e jaar verandert er héél veel. Positief gezien mag je meer en kan je meer. De Haagse jongere staat voor allerlei nieuwe uitdagingen, mogelijkheden en verleidingen. Schulden onder jongeren nemen explosief toe na hun achttiende. Steeds meer jongeren steken zich in de schulden en het Nibud stelde eerder al vast dat steeds meer jongeren tussen de 18 en 25 jaar een aanvraag doen voor schuldhulpverlening.
Het blijkt dat veel jongeren niet genoeg zijn voorgelicht over wat er allemaal verandert als ze 18 worden en hoe je de (financiële) zaken aan kan pakken. Er is echter wel enorm veel beschikbare informatie, alleen zijn jongeren en ouders (te) vaak nog niet op de hoogte van die informatiebronnen. Daarom zijn de Haagse Jongerenambassadeurs en het Jongeren Informatie Punt (JIP) ervan overtuigd dat jongeren die 18 worden proactief geïnformeerd moeten worden over waar ze alle belangrijke informatie kunnen vinden! Tegelijkertijd zijn we er van overtuigd dat deze eerste informatielijn moet aansluiten bij de leef-en denkwereld van jongeren om ervoor te zorgen dat ze deze informatie tot zich nemen.

Aan wie

Gemeente Den Haag, afdeling Jeugd

Contactpersoon: Kirsten Grandia

Concreet advies

De Haagse Jongerenambassadeurs adviseren de gemeente Den Haag om jongeren voor hun 18e levensjaar een eerste informatiemoment te bieden, waarin zij worden gewezen op de vele belangrijke organisaties en informatiebronnen waar zij de essentiële informatie kunnen vinden die je nodig hebt als je 18 jaar wordt.

In samenwerking met het JIP hebben de Haagse Jongerenambassadeurs een eerste idee uitgewerkt van hoe dit zou kunnen plaatsvinden.

 

Vorm: Dubbelgevouwen kaart; A5 geprint gevouwen naar A6. Dit ziet er leuker uit en geeft meer ruimte om informatie op te zetten. De voorkant van de kaart moet een leuke kaart zijn waardoor jongeren gaan kijken wat het is, een ‘’saaie’’ brief gaat namelijk vaak gelijk naar de ouders.

Verstuurmoment: Ongeveer een half jaar voor de 18e verjaardag, want dat geeft nog tijd om je DigiD aan te vragen, et cetera. Een jaar voor je verjaardag ben je nog helemaal niet bezig met 18 worden, je bent net 17. De kaarten zouden in een bulk 4x per jaar verstuurd kunnen worden om alle jongeren op het juiste moment te bereiken. Eventueel is de kaart te combineren met een brief die de gemeente al aan 17-jarigen stuurt.

Inhoud: Op de bladzijden op de binnenpagina’s komen verwijzingen naar organisaties die jongeren kunnen helpen. Om te zorgen dat dit niet een grote lap saaie tekst wordt, lijkt het ons leuk om dat te doen aan de hand van vragen waar jongeren zich mee identificeren; nieuwste IPhone? à denk aan Schuldhulp.

De organisaties en informatiebronnen die wij belangrijk vinden om naar te verwijzen zijn: JIP, Hoe word je rijk? (preventieve schuldhulp), Ready4Work070 (werken aan je arbeidscompetenties), de WeHague app, Den Haag doet/ PEP, Fonds 1818 <24 en uiteraard de Haagse Jongerenambassadeurs. Deze organisaties brengen de jongeren ook kansen in plaats van alleen maar verplichtingen die je krijgt als je 18 wordt. Via het JIP kunnen ze natuurlijk naar alle andere organisaties doorverwezen worden. Er kan kort wat extra informatie gegeven worden over onderwerpen als jeugdwerkloosheid en vrijwilligerswerk, jongerenparticipatie en ‘doe iets voor jouw wijk’ (om participatie te stimuleren).

Aan de achterkant willen we graag een checklist met dingen die jongeren moeten en kunnen doen als ze 18 worden; DigiD aanvragen; studiefinanciering aanvragen; zorgtoeslag aanvragen en een zorgverzekering afsluiten; een account op LinkedIn aanmaken; koop een map waarin je alle belangrijke brieven en documenten bewaart; zoek een rijschool; open een studentenrekening en een spaarrekening; schrijf je in bij een woningbouwvereniging; et cetera.

 

Algemeen advies aan het werkveld
–         Vanaf het 18e jaar verandert er héél veel. Het blijkt dat veel jongeren niet genoeg zijn voorgelicht over wat er allemaal verandert als ze 18 worden en hoe je de (financiële) zaken aan kan pakken. Breng jongeren zo veel mogelijk op de hoogte van beschikbare informatie en informatiebronnen.
–        Wanneer jongeren geïnformeerd worden, sluit dan aan bij de leef-en denkwereld van jongeren om er voor te zorgen dat ze deze informatie tot zich nemen.