Jongerenambassadeur Rabab heeft voor verschillende conferenties, waarbij 5 speerpunten voor het Haagse Onderwijs de basis vormden, jongeren geworven en meegenomen naar de conferenties om hen mee te laten praten over bijvoorbeeld ‘zorg’, ‘ondernemersschap’ en nog een aantal specifieke thema’s. Rabab heeft meegedacht in de werving van jongeren en haar eigen jongeren gaven advies op de confereties. Dit traject is afgesloten met een presentatie van Rabab op een grote onderwijs conferentie in het Openbaar Vervoer Museum.

verslag workshop van Rabab op de eindconferentie ‘Geslaagd in het vak’: http://bit.ly/Ic2e9P