Amnesty International organiseert elk jaar over de hele wereld marathons waarbij mensen brieven schrijven voor mensenrechten. Dit zijn brieven aan politici, staatshoofden, ministeries en mensenrechtenverdedigers die onterecht vast zitten. Als Haagse Jongerenambassadeurs zijn we enorm blij dat we in een land wonen waar we mee mogen doen en mee mogen praten, zonder dat hier negatieve consequenties aan vast zitten. We schreven daarom onder andere aan een Finse transgender jongere en stonden stil bij het belang van onze functie.

 

Andere projecten