Calendar - Tax Day Circled

Introductie

De gemeente Rotterdam heeft al enkele jaren De Belastingdag, een dag waarop mensen met een laag inkomen, een bijstandsuitkering, minimumloon of alleen AOW gratis advies kunnen krijgen over het indienen van hun IB-formulieren. Vanaf 2015 zal in Den Haag ook zo’n Belastingdag worden georganiseerd.

Aan wie

Stichting Belastingwinkel, projectteam Belastingdag Den Haag

Adviesvraag/-vragen

Hoe kunnen we minima en jongeren die het financieel moeilijk hebben bereiken voor de Belastingdag 2015?

Concreet advies

  • Betrek de Ooievaarspas erbij.
  • Betrek stadsdeelkantoren erbij.
  • Organiseer de Belastingdag op een locatie die toegankelijk is, en met het liefst in alle stadsdelen een locatie.
  • Probeer de dag te promoten via Bibliotheek Den Haag.
  • De Sociale Dienst heeft een nieuwsbrief die veel minima bereikt.
  • Betrek de Haeghe Groep (de grootste sociale werkplaats van Den Haag met 3000 werknemers).
  • Probeer alle welzijnsinstellingen bij het project te betrekken.
  • Probeer via De Achterban dakloze jongeren te bereiken.
  • Zet PEP Den Haag in.
  • Probeer de Voedselbank te betrekken.

Follow-up

Op 21 maart 2015 zal de Belastingdag in Den Haag plaatsvinden. De Haagse Jongerenambassadeurs zullen ondersteunen bij de promotie van deze dag.