DoeMee

Haagse Jongerenambassadeurs Rabab, Rizlen, Naomie en Joan namen op 13 juni 2013 deel aan de bijeenkomst ‘Doe je mee?’, georganiseerd door MOVISIE en het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders.
Op deze bijeenkomst werd het onderzoek Doe je mee? gepresenteerd en werd er gesproken over de participatie in de samenleving van Marokkaanse jongeren met beperkingen.

Het onderzoek Doe je mee? is uitgevoerd door Kennisinstituut MOVISIE in samenwerking met het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN). Een getrainde peer-groep interviewde 30 Marokkaans-Nederlandse jongeren met een fysieke beperking over hun participatie. Met in het bijzonder aandacht voor arbeidsmarktparticipatie. Hier is interessante informatie uit gekomen. Bijvoorbeeld wat er bijdraagt aan hun empowerment, en over de invloed van de culturele achtergrond van de jongeren.