Het Haags jeugdbeleid 2015-2018 ‘Ruimte en aandacht voor jeugd’ heeft als voorlopige rode draad dat de Haagse jeugd, veilig gezond en met plezier opgroeit, haar talenten ontwikkelt en mee doet in de stad. Wethouder Ingrid van Engelshoven (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs) nodigde op 23 april jongeren en professionals uit om de dialoog aan te gaan op basis van deze doelstelling en deze waar nodig aan te scherpen. Vervolgens was er een Lagerhuisdebat.

De Haagse Jongerenambassadeurs vingen iedereen bij de deur op, spraken bezoekers aan en vroegen hen wat ze van vandaag verwachten. Alle volwassene kregen opdrachten. Het jeugdbeleid werd ‘jongerenproof’ gemaakt.

jongerenquiz