droom6bv5
Deze week schoven een aantal ambassadeurs aan tafel bij de bijeenkomst op de Paviljoensgracht over de Toekomst van Jeugdzorg in Den Haag. Bij deze bijeenkomst werden verschillende probleemstellingen en oplossingen gepresenteerd en uitvoerig besproken. Eén daarvan was de overname van jeugdzorginstellingen door de gemeente. “Hoe gaat dat eruit zien? Komen jongeren bij één loket terecht om hun problemen te bespreken? Kunnen we nog wel terecht bij onze vertrouwenspersonen?” Kortom, de aanwezige jongeren stelden pittige vragen en gaven hun mening en mogelijke oplossingen voor de vraagstukken. Vervolgbijeenkomsten zullen volgen. Stay tuned!