Jong Doet mee organiseerde een nieuwjaarsborrel. De Haagse jongerenambassadeurs waren uitgenodigd n.a.v. hun advies aan Jong Doet Mee

Wanneer: Januari

Wat: Nieuwjaarsborrel Jong Doet mee

Deelnemers: Nina Ruijter