De deelraad jeugd gaat vooral over de uitvoering jeugdwet. Dus in zorg en ondersteuning. De opzet hiervan is nu: 50% zetels naar Jong doet mee en 50% zetels naar de raad voor ouders. Zo is het hele netwerk aangehaakt op de juiste verwachtingen. De jongerenambassadeurs zijn gevraag hierover mee te denken.