NJR Logo

We merken dat Nederland vastloopt. We zitten al drie jaar in een economische crisis waaruit zelfs economen geen uitweg weten. Jongeren beginnen hun werkleven met een ongekend hoge studieschuld. In onze buurlanden gaat het vaak niet beter; het grote idee van een verenigd Europa staat op wankele voeten, en in veel landen zijn het vooral de jongeren die hiervoor de prijs moeten betalen.

De jongeren van Nederland, moeten een start maken met nieuwe systemen/denkpatronen waarbij we leren van het oude en onze eigen, nieuwe weg inslaan. Om dit te bereiken is het belangrijk dat we loskomen uit de vaste kaders. We zijn allen te erg vast geroest in de oude patronen. Daarom willen wij bij elkaar komen. 100 jongeren die samen iets willen veranderen. Iets willen bereiken met het land waar we leven. Voor onszelf, maar ook vooral voor diegenen die na ons komen. De bedoeling is dat de deelnemende jongeren hierdoor geïnspireerd raken en op hun beurt weer hun eigen sociaal netwerk inspireren.

De Haagse jongerenambassadeurs waren hier bij.

Met:
Alexander Rinnooy-Kan (voorzitter SER),
Andrea Bos (voorzitter NJR),
Dennis Wiersma (FNV Jong),
Roos van Ees (documentairemaakster ‘BV ik’),
Hans Wijers (CEO Akzo Nobel)
Gabe van Wijk (Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling naar de VN).

Onder leiding van experts en procesbegeleiders gingen we op zoek naar onconventionele oplossingen in het onderwijs, de zorg, de economie, duurzame ontwikkeling en internationalisering.