De metropoolconferentie zijn Niqi en Faycal aanwezig geweest. Het was een bijeenkomst met architecten, misschien wel plannologen, adviseurs, en er was een burgermeester uit een klein plaatje. De metropool visie werd ingeleid door een drietal deskundigen op het gebied van metropool ontwikkeling en metropoolregio’s

Een metropool is eigenlijk een organische aspect, waar de burger later pas de vruchten van gaat plukken als er op beleidsgebied samenwerking is over de ontwikkeling van de metropool. Enkele voorbeelden hiervan zijn. De Randstadrail die in Slinge ( zuiden van Rotterdam )een directe verbinding heeft met Den Haag centraal. Dit is dus het onderwerp mobiliteit waarop ingezet wordt. Dit is overigens een proces wat al jaren gaande is, maar nu een verscherpte visie vereist voor structurele samenwerking op beleidsniveau. Veder werd de culturele-pas nog in een bijzin genoemd, als voordeel voor de burger om in de metropool overal tegen dezelfde voorwaarde hiervan gebruik te gaan maken. Een ander voorbeeld van samenwerking is The Hague – Rotterdam Airport. Hier werd vanuit het publiek scherp op gereageerd. ‘wanneer Rotterdam en Den Haag een airport willen om het imago van de regio te verbeteren dat moeten ze niet met een airport komen die totaal geen uitstraling heeft klein en smutzig is. Dit werkt juist averechts.

Kortom een interessante avond om bij aanwezig te zijn, en misschien in de toekomst nuttig om als HJA onze input hiervoor te leveren. Ondanks het feit dat tijdens de avond juist naar voren kwam dat de burgers de ontwikkeling meer zullen ondergaan dan daadwerkelijk enige richting zullen kunnen geven.

David Steur