Op 16 februari 2012 is in de gemeenteraad een motie aangenomen om een “onderzoek in te stellen waarbij door middel van Mystery Guests de mate van discriminatie in de Haagse Horeca kan worden bepaald”. De uitkomsten dienen meegenomen te worden bij de evaluatie vh horecabeleid dus het onderzoek moet op korte termijn plaatsvinden.

Onze begeleider Alan Bredenhorst heeft meegepraat over hoe het onderzoek kan worden bewerkstelligen. We worden hier zo snel als mogelijk bij betrokken.