Jeugddroom

Naar aanleiding een advies in 2012 over het belang van het laten meepraten van jongeren over de jeugdzorg, is besloten in 2013 aparte bijeenkomsten voor jongeren te organiseren om mee te praten over de toekomst van de jeugdzorg. De jongerenambassadeurs hebben enkele bijeenkomsten bijgewoond met intermediairs en hebben actief meegedacht tijdens diverse bijeenkomsten met reeds actief participerende jeugdzorgjongeren.

Aan wie
Organisatie: Gemeente Den Haag
Contactpersonen: Jeroen van Nierop (beleidsmedewerker afdeling Jeugd, gemeente Den Haag)
Overige contactpersonen: Fietje Schelling (adviseur Jeugd van JSO)

Adviesvraag/-vragen
– Wat moet er veranderen in de jeugdzorg vanuit de visie van jongeren?
– Hoe kunnen we jongeren uit de doelgroep laten meedenken en meebeslissen over de veranderingen in de jeugdzorg?

Concreet advies
– Laat jongeren (nog meer) meepraten en denken over wat hen (direct) aangaat.
– Jongeren die voor het eerst participeren trainingen aanbieden in presentatievaardigheden en communicatie, zodat ze zich beter kunnen uiten tijdens vergaderingen en bijeenkomsten niet te groot maken qua bezoekers aantallen en op jongeren afgestemde werkvormen gebruiken in plaats van standaard ‘volwassen’ manieren van vergaderen.
– Steeds andere jongeren als vertegenwoordigers uitnodigen om het draagvlak te vergroten.
– Inspraak in de jeugdzorginstellingen scheiden van inspraak op stedelijk niveau m.b.t. de transitie en transformatie.
– Zorgen dat de gesprekspartners gelijkwaardig zijn. Dit kan beïnvloed worden door regels, sfeer en follow-up. Ook is het van belang de setting en kader helder te hebben voor alle deelnemers.
– Jongeren zelf betrekken bij het bepalen van de regels.
– Combineren participatie met talenten ontwikkelen, waardoor de participerende groep groeit in hun eigen participatieproces.