ICDI

In het voorjaar van 2013 hebben Jongerenambassadeurs Naomie, Jamani, Damian, Zana en Ibrahim door middel van interviews onderzoek uitgevoerd onder jonge zwerfjongeren in Den Haag. Dit onderzoek maakte onderdeel van een groot Europees onderzoek van de ICDI (International Child Development Initiatives).