De gemeente Den Haag heeft een hoge jeugdwerkloosheid. Wethouder Henk Kool van de Dienst Sociale Zaken Werkgelegenheid heeft een 12 punten planaanpak jeugdwerkloosheid op gesteld. Om deze aanpak te promoten heeft hij een Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid aangesteld.

Aan wie
Organisatie: Gemeente Den Haag
Contactpersonen: Jane Kuldipsingh (Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, Gemeente Den Haag)

Adviesvraag/-vragen
– Hoe kunnen we de leerwerkcheque beter bekend maken onder jongeren en onder werkgevers?
– Hoe kunnen (een deel van de) 500 jonge moeders (18+) in de bijstand gemotiveerd worden (weer) te gaan werken?

Concreet advies
De leerwerkcheque beter bekend maken onder jongeren en onder werkgevers:
– Matches maken tussen specifieke (groepen) jongeren en werkplekken en hen specifiek de leerwerkcheque aanbieden. Hier zijn diverse voorbeelden voor aangereikt.
– Succesverhalen etaleren van jongeren die met leerwerkcheques nu een baan hebben.
– Werkgevers benaderen en hen banen laten aanbieden die al aan de leerwerkcheque gekoppeld zijn. Hier zijn diverse voorbeelden voor gegeven.
– Jongeren tips geven over hoe ze tijdens een sollicitatiegesprek de leerwerkcheque subtiel bespreekbaar kunnen maken.

Het motiveren van (een deel van de) 500 jonge moeders in de bijstand om (weer) te gaan werken:
– Peergroep jonge moeders inzetten om hen vanuit hun eigen belevingswereld aan te spreken.
– Jonge moeders met elkaar oplossingen laten bedenken voor oppas, zoals op elkaars kinderen passen.
– Jonge moeders die lang geen baan hebben gehad en niet (makkelijk) terugkeren in het arbeidsproces als negatief voorbeeld zichtbaar maken, zodat jonge moeders zich realiseren hoe erg het is met een gat op je CV de arbeidsmarkt weer op te moeten.
– Bij jonge moeders op huisbezoek gaan.

Jane