Onze Kasia heeft voor het Hofstad Lyceum de John Blankensteinprijs binnengehaald? De prijs heeft Kasia als voorzitter van de Gender and Sexuality Alliance (GSA) voor de school gewonnen. Zij zetten zich volgens de jury fanatiek in voor de acceptatie van LHTBI+’ers op school.

Dat is nog niet alles, want iedereen die Kasia kent, weet dat zij zich nog veel inzet en dat zag de jury ook in. Maar Kasia doet nog veel meer: ‘Zo zet ze zich ook in voor dove en slechthorende kinderen uit arme gezinnen, maakt zij zich hard tegen pesten en verkondigt zij de stem van heel veel Haagse jongeren als een van de Haagse Jongerenambassadeurs! Dit alles maakt Kasia tot winnaar’, schrijft de jury. (De winnaar van 2018 was overigens ook een Haagse Jongerenambassadeur!)

Andere projecten