advies JIPHet Jongeren Informatiepunt heeft de Haagse Jongerenambassadeurs gevraagd of zij advies willen geven over hoe zij als JIP het beste kunnen aansluiten bij jongeren betreffende hun pr activiteiten. De oude manier van foldertjes uitdelen en posters ophangen, is naar hun mening niet meer van deze tijd. Maar zelf weten ze niet goed wat de jongeren wel aanspreekt.

De Haagse Jongerenambassadeurs zijn bij het JIP langs gegaan en hebben samen met enkele medewerkers van het JIP gebrainstormd over diverse thema’s.

 

Aan wie
Organisatie: Jongeren Informatiepunt (JIP)
Contactpersoon: Iris van Rooijen

 

Adviesvraag/-vragen

  • Hoe kan het JIP het beste aansluiten bij jongeren betreffende hun pr activiteiten.


Concreet advies

  • Verschillende doelgroepen onderscheiden en die verschillend benaderen (doelgroep specifieke benadering)
  • Werken aan het imago van het JIP
  • Duidelijk profileren wat er te halen valt bij het JIP
  • Beter in kaar brengen wat de unique selling points zijn en daar op in zetten
  • Jongeren die eerder geholpen zijn als ambassadeurs inzetten, bijvoorbeeld door hen te laten vloggen.
  • Niet communiceren vanuit het probleem die de jongeren hebben, maar de oplossingen die het JIP te bieden heeft
  • Meer interactie met de doelgroep
  • Intermediairs / partners inzetten die het JIP promoten

 

Follow-up

  • De Haagse Jongerenambassadeurs hebben al een langdurige relatie met het JIP en deze zal blijven voortbestaan. Er is nu geen directe follow up op dit advies, maar er zal zeker een vervolg op komen.