De Haagse Jongerenambassadeurs constateerden dat de gemeente Den Haag en Haagse maatschappelijke organisaties vaak moeite hebben jongeren te bereiken en op de wervende manier aan te spreken.

Aan wie
Maatschappelijke organisaties in Den Haag die met jongeren werken, zoals Voor Welzijn, Duurzame Buurt, het Haags 5 Mei Comité en de Zonnebloem.

Adviesvraag/-vragen
– Hoe kan je jongeren beter bereiken en welke middelen zet je hiervoor in?

Concreet advies
– De boodschap moet kort en krachtig zijn.
– Wees origineel en opvallend.
– Stap uit je eigen comfortzone.
– Jongeren willen zichzelf herkennen.
– Zoek je doelgroep op. Waar zijn ze? Dit geldt zowel online als offline.
– Verwoord de voordelen voor de jongere om zich aan te sluiten bij jouw organisatie.
– Contact opnemen moet laagdrempelig zijn.
– Jongeren zelf laten meedenken.
– Zoek samenwerkingspartners die dezelfde doelgroep willen bereiken.
– Zet de eerste jongeren die deel (willen) nemen direct in als ambassadeurs om de volgende jongeren te werven.

2013-11-07 21.07.29