2013-09-25 13.44.05

De kennisbijeenkomst ‘Zorg voor jeugd: meedoen, meepraten en meebeslissen door jongeren en ouders’ van het Tympaan instituut en JSO over cliëntenparticipatie werd geopend door jongerenambassadeurs Naomie en Jaimani met hun visie op jongerenparticipatie in de zorg.