De Haagse Jongerenambassadeurs bestaan 15 jaar. Wat een mijlpaal! Dat betekent al 15 jaar jongerenparticipatie, ruim 100 Jongerenbassaderus en 100 adviezen!

Om hun jubileum te vieren, besloten de Jongerenambassadeurs om hun kennis en ervaring én hun advies ‘Actief Burgerschap’ te delen in een magazine (hier in te zien). Het doel: leeftijdsgenoten inspireren en motiveren om zich ook als jonge burgers actief op te stellen. Want de Jongeren-ambassadeurs geven één voor één aan dat zij door deelname aan het project groeien als mens en als burger. Ze leerden een actieve plek in te nemen in de maatschappij en hoe dit verder vorm te geven. Ook geven zij allemaal aan dat ze er heel veel aan hebben  op persoonlijk vlak en voor hun verdere loopbaan. Dat gunnen zij andere jongeren ook!

Andere projecten