De nieuwe directeur OCW kreeg een introductie in het jeugdbeleid op 22 mei. Ze krijgt verschillende aspecten van het jeugdbeleid te zien, waaronder jongerenparticipatie. Jongeren o.a. van de Haagse Jongerenambassadeurs zijn aan het woord en vertellen wat zij doen en gaan in gesprek met de nieuwe directeur. Daarnaast mogen ze de nieuwe directeur een tip meegeven.

ontmoeting Lia Kroon_klein