Van 8 mei tot en met 13 mei kwam een Franse groep jongeren van de ACHSL Academic Council of the High school Life (CAVL in France) voor een uitwisselingsprogramma naar Den Haag. De Haagse Jongerenambassadeurs hebben hen ontvangen, informatie uitgewisseld over jongerenparticipatie in Nederland versus Frankrijk en hebben geholpen met het samenstellen van hun programma in Den Haag. Het was een inspirerende middag.

“We really want to thank you very much. Our meeting, in which we shared our knowledge, was very interesting and it allowed us to know what the young ambassadors are doing. We want to keep in touch with you, and maybe exchange information about your projects and ours. We hope new meetings in the future.”

logocavlv7