De Haagse Jongerenambassadeurs waren uitgenodigd om mee te praten over het kunst en cultuurbeleid van de komende vier jaar. Vanuit de trainees is met de input van de praktijkdag een memo opgesteld met adviezen aan OCW cultuurbeleid. Cultuurbeleid zal de memo gebruiken bij inhoud en onderhandeling over de onderwerpen die in het nieuwe Kunstenplan komen.

20140625_154434_klein