Op 25 januari gaven de Haagse Jongerenambassadeurs een training in jongerenparticipatie aan een groep internationale jongeren van het project ‘Promoting and Protecting Rights’ van Global Human Rights Defence. Het project gaat over sociale uitsluiting en discriminatie van jongeren met een migranten- of minderheidsachtergrond. Er waren 24 jongeren uit voornamelijk Oost-Europese en Zuid-Kaukasische landen (Armenië, Azerbeidzjan, Moldavië, Montenegro, Georgië, Griekenland en Turkije). In deze landen worden de mensenrechten nog steeds onvoldoende beschermd; etnische, religieuze en seksuele minderheden lopen hier vaak het risico om gemarginaliseerd te worden. Hun rechten worden vaak over het hoofd gezien door de autoriteiten, waardoor minderheden te maken hebben met isolatie, ongelijkheid en armoede. Het project is specifiek gericht op de participatie van jongeren uit deze doelgroep. Het idee is dat deze jongeren in hun eigen land soortgelijke initiatieven op gaan zetten. Youth in Action financieerde het project.