De gemeente Den Haag doet een onderzoek om de doelgroep jongeren van de VVV in kaart te brengen. Omdat de focus bij het onderzoek ligt bij jongeren, is de gemeente erg geïnteresseerd in de wensen en behoeften van jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 jaar. Door middel van een advies van de Haagse Jongerenambassadeurs hoopt de gemeente inzicht te krijgen in zowel hedendaagse trends en ontwikkelingen als in de denkwijze van de doelgroep jongeren.

Aan wie
Organisatie: Gemeente Den Haag, Den Haag Marketing, afdeling Distributie
Contactpersonen: Lisanne Wapenaar en Joni Holster (afstudeerstagiaires Vrijetijdsmanagement – minor Citybranding)

Adviesvraag/-vragen
– Wat denken jongeren van het belang van een VVV?
– Hoe kunnen we jongeren meer gebruik laten maken van het VVV in Den Haag?
– Hoe maken we jongeren bewust van de VVV in Den Haag?

Concreet advies
– Jongeren bezoeken een VVV kantoor niet (tot nauwelijks) omdat zij gebruik maken van diverse online, soms internationale apps en websites om hun informatie te achterhalen over een stad die zij bezoeken. Aangezien het VVV niet meegaat in de online ontwikkelingen met betrekking tot (snelle en relevante) informatieverschaffing, twijfelen de jongerenambassadeurs over het nut van een VVV.
– Pas de website van de VVV aan, maar check of je wel kan concurreren met andere online middelen die hetzelfde bieden. Er zijn diverse tips gegeven voor het aanpassen van de VVV website.
– Er is inzicht gegeven in de gemiddelde denkwijze van de jongerendoelgroep over het zoeken en vinden van informatie over (te bezoeken) steden, inclusief de trends en ontwikkelingen die zij volgen.

VVV_logo