shisha

De Haagse Jongerenambassadeurs hebben op 11 december een bijeenkomst georganiseerd voor betrokkenen bij Shisha lounges in Den Haag, als inspiratie voor een uit te brengen advies over (beleid voor) Shisha lounges in Den Haag.

Aanleiding: De Haagse Jongerenambassadeurs kregen het afgelopen jaar via jongeren en Haagse instanties regelmatig te horen dat er in Shisha lounges gevaarlijke situaties zouden ontstaan rondom gezondheid, veiligheid en seks. Omdat beleid nog niet afdoende is gevormd, werken de diverse betrokken instanties nog te weinig samen.

Probleemstelling: Wat is nodig om betrokken instanties meer en beter te laten samenwerken rondom het oplossen van de problematiek van Shisha lounges?

Idee voor bijeenkomst: Betrokken partijen bij elkaar brengen om verhalen en ervaringen (problematiek en good practices) vanuit de praktijk bij elkaar te laten komen om een advies te geven aan de gemeente voor meer en beter beleid.

Gewenst eindresultaat: Door middel van kennisdeling en het zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden en overige behoeftes een advies geven aan de gemeente over verbeteren van beleid rondom Shisha lounges.

Aan wie

Gemeente Den Haag afdeling Jeugd, gezondheid en veiligheid

Contactpersonen:

 • Openbare Orde en Veiligheid: Peter van Beek
 • Portefeuille genotsmiddelen: Ettiene Huberts
 • Afdeling Jeugd: Kirsten Grandia.


Traject

In een traject van ruim een half jaar zijn overleggen gevoerd met onder andere Indigo>Context. Daarna is een bijeenkomst georganiseerd voor diverse partijen die te maken hebben met de problemen rondom Shisha lounges in Den Haag, waaronder diverse afdelingen van de gemeente Den Haag, politie, jongerenwerkers, JIP Den Haag, GGD en overige instanties. Ook waren eigenaren van Shisha lounges aanwezig.

Concreet advies

 • Samen met andere grote steden een onderzoek laten uitvoeren naar de gevolgen van Shisha (lounges). Dit is kostenbesparend en zou meer informatie kunnen geven over problematiek rondom Shisha lounges.
  • Een vervolgbijeenkomst organiseren. Er blijkt dat er nog te weinig bekend is over de diverse problemen en hoe deze op te lossen.
  • De Haagse Jongerenambassadeurs zouden hierbij een rol kunnen spelen. We hebben nu al contact met diverse betrokken partijen uit het werkveld.
  • Specifieke thema’s voor de volgende bijeenkomst zouden kunnen zijn:
    • Gevolgen van Shisha op de gezondheid
    • Jongeren onder de 18 jaar die naar Shisha lounges trekken
    • Criminaliteit en zwarte markt rondom de Shisha lounges
 • Shisha lounge eigenaren adviseren en eventueel begeleiden bij het opzetten van een zelfregulerend systeem of vereniging, zoals een branche organisatie.
 • Een mystery guest inschakelen om Shisha lounges te bezoeken (is ook al eerder door de gemeente gedaan rondom discriminatie en deurbeleid in het uitgaansleven).
 • Uitzoeken of er speciale vergunningen in het leven kunnen worden geroepen voor het aanbieden van Shisha in horeca gelegenheden, BV vanuit de APV.
 • Jongerenwerk versoepelen in regelgeving, zodat jongeren daar weer makkelijker en eerder naar toe gaan. Hierover met jongeren in gesprek gaan, waar hebben zij behoefte aan? (andere openingstijden, activiteiten et cetera).
 • Voorlichting geven over de gevolgen van Shisha op scholen, eventueel gecombineerd met andere voorlichtingen rondom gezondheid.
 • Op het moment is er weinig communicatie tussen Shisha lounge eigenaren en de gemeente. Advies is om met elkaar in dialoog te gaan, om het over de problematiek te hebben en hoe zij dit samen kunnen aanpakken.
 • Op basis van bekende informatie (handhaving, meldingen, et cetera) de Shisha lounges in categorieën indelen. Hierdoor bij bepaalde lounges vaker en specifiekere controles uitvoeren.

 

Follow-up

Het idee is om in 2015 een vervolgbijeenkomst te organiseren.