De Haagse Jongerenambassadeurs organiseerden op verzoek van de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) en wethouder Karsten Klein ‘Generatieconflict, zin of onzin?’ in de Supermarkt op de Grote Markt. Dit was een dialoog bijeenkomst waar jongeren en ouderen gezamenlijk projecten bedachten om de solidariteit onderling te bevorderen. Het evenement heeft bijgedragen aan de bevordering van de solidariteit tussen jong en oud. De uitkomsten van het evenement waren echter zo leerzaam dat de jongerenambassadeurs besloten het winnende project als voorbeeldproject te gebruiken en een begeleidend advies aan de gemeente te overhandigen.
Aan wie
Organisatie: Gemeente Den Haag
Contactpersonen: Kirsten Grandia (beleidsmedewerker afdeling Jeugd, gemeente Den Haag) en Ludo Steenmetser (directeur PZJ, gemeente Den Haag)

Adviesvraag/-vragen
– Hoe kan de solidariteit worden bevorderd tussen jong en oud?

Concreet advies
– Om de solidariteit tussen jong en oud te bevorderen is het belangrijk om bij dit vraagstuk de beide doelgroepen te betrekken. ‘Generatieconflict, zin of onzin?’ was een goed voorbeeld om hier vorm aan te geven. Oud en jong kunnen van elkaar leren door elkaar te ontmoeten en verhalen en ervaringen te delen. Het concept van het evenement is beschikbaar gesteld.
– Verspreid het winnende concept ‘Walk & Talk’ onder maatschappelijke instanties in Den Haag als voorbeeldproject en stimuleer hen dit concept (of soortgelijke concepten) uit te voeren met hun doelgroep.

Haagse Jongerenambassadeurs en Stedelijke Ouderen Commissie overhandigen concept Walk & Talk aan Ludo Steenmetser