2013-09-12 18.42.40

Aanwezig
De jongerenraad van het Straat Consulaat en de ondersteuner, de jongerenraad van Jeugdformaat, de jongerenraad van de Jutters en haar ondersteuner, de jongerenraad van Ipse de Bruggen en hun ondersteuner, een jongere van de jongerenraad van JJC, 2 adviseurs van JSO, de jongerenambassadeurs van de gemeente Den Haag en hun ondersteuner, beleidsmedewerkers gemeente Den Haag.

Afspraken naar aanleiding van de bijeenkomst
1. De twee verdiepingsbijeenkomsten bereiden de verschillende Jongerenraden in hun eigen
vergadering voor. Twee a drie afgevaardigden van elke raad vertegenwoordigen hun
achterban bij de twee bijeenkomsten.
2. Er wordt een Facebook-pagina opgericht waarop jongeren mee kunnen praten over
diverse thema’s met betrekking tot de transitie, en informatie kunnen vinden over de
transitie.
3. Op de site van de Haagse Jongerenambassadeurs wordt een sub-site gemaakt waar
jongeren alle informatie over (de participatie bij) de transitie Jeugdzorg kunnen vinden.