CultuurEen themagesprek over het onderwerp Cultuur en de Toekomst in de kleine zaal van het Paard van Troje, met circa 20 deelnemers. Aan de orde kwam: Het culturele landschap verandert door maatschappelijke, economische en culturele trends. Er heerst een gevoel dat er een nieuwe tijd aanbreekt. Demografische veranderingen, individualisering, medialisering, digitalisering, globalisering gekoppeld aan meer focus op de eigen leefomgeving hebben de wereld, en zeker die van jongeren, veranderd. Jongeren in de leeftijdsgroep 18-27 jaar zijn voor culturele instellingen zoals theaters, festivals, musea vaak moeilijk te bereiken. En verder zijn er ontwikkelingen in de cultuursector zelf: het vervagen van de scheidslijnen tussen disciplines en tussen cultuurproductie en consumptie. Den Haag wil – nu en in de toekomst – een veelzijdige culturele stad blijven, ook voor jongeren. Hoe kan ruimte gegeven worden aan een veranderde smaak en aan veranderende patronen van cultuurconsumptie? Wat moeten culturele instellingen doen en wat hebben ze nodig om bij deze ontwikkelingen aan te sluiten? De Haagse Jongerenambassadeur