Header kantoor

Jonge advocaten en kandidaat-notarissen van BarentsKrans delen hun kennis met jonge ondernemers. Vanuit verschillende invalshoeken werd ingegaan op de vraag: Met welke juridische valkuilen moet ik rekening houden in mijn bedrijf? De Haagse Jongerenambassadeurs Jos Gaarenstroom, Jaimani Ladi en Rabab Hammiche hebben deze training gevolgd.