De Haagse Jongerenambassadeurs worden professioneel begeleid in hun werkzaamheden, waar ook trainingen voor worden aangeboden. Eén van de trainingen was bijvoorbeeld ‘presenteren’, waarbij de jongerenambassadeurs presentatievaardigheden opdeden van een externe trainer.