geslaagdDe gemeente Den Haag is in samenwerking met de RegioRegisseur verantwoordelijk voor het organiseren van de (werk)conferentie van de actieagenda Geslaagd in het Vak voor partners die betrokken zijn bij de uitvoering van Geslaagd in het Vak bij het bepalen van de programmering, zodat we een werkconferentie kunnen organiseren die aansluit bij de wensen en verwachtingen van de betrokkenen. De volgende vragen zullen aan de orde komen: Hoe ziet het conceptprogramma in grote lijnen eruit? Hoe koppelen we dit aan de doelstellingen van de speerpunten en actielijnen? Hoe vertalen we dit naar programmaonderdelen? Welke acties vraagt dit van ons? Welke afspraken kunnen we hierover maken?