Maatschappelijke stage en vrijwilligerswerk

Tot en met schooljaar 2014/2015 is de Maatschappelijke Stage (MaS) nog wettelijk gegarandeerd. Daarna waarschijnlijk niet meer. PEP is verantwoordelijk voor de MaS en voor het stimuleren van vrijwilligerswerk en wilde graag met jongeren, scholen en organisaties in gesprek om de MaS toekomst bestendig te maken. De Haagse Jongerenambassadeurs hebben zich verdiept in de website, de formulieren en de beschikbare teksten en promotiemateriaal om een goed advies te kunnen geven.

Aan wie
Organisatie: PEP Den Haag
Contactpersonen: Janine Koppers en Bastiaan Verberne (Maatschappelijk makelaars Jeugd bij PEP)
Overige contactpersonen: Ingrid Hartgens, afdeling Onderwijs (gemeente Den Haag)

Adviesvraag/-vragen
– Hoe kunnen we middelbare scholieren beter bereiken via www.haagsestage.nl?
Subvragen:
– Wat moet er veranderen aan de website?
– Wat moet er worden aangepast aan het invulformulier dat organisaties moeten invullen op de website?

– Wat hebben jongeren nodig om zich vrijwillig in te zetten voor de stad?
Subvragen:
– Is het idee van de “wijkupgrade” een goed plan en wat kan hierin worden verbeterd?
– Welke rol kan PEP hierin spelen als makelaar tussen scholen, maatschappelijke organisaties en gemeente?

Concreet advies
– Er zijn vele adviezen gegeven over het concreet aanpassen van de website www.haagsestage.nl, zoals het toevoegen van, aanpassen en/of verplaatsen van kaders, slider met foto’s, teksten, filmpjes, animatie of bewegende banner, het niet inzetten van social media omdat het hier geen toegevoegde waarde heeft, vergemakkelijken van de inlog en een registratie in twee delen.
– De naam voor wijkupgrade is voor de pilot aangepast in Social Lab Segbroek.
– De Prezipresentatie voor jongeren is op advies van de jongerenambassadeurs aangepast in taal en vormgeving.

Bastiaan Verberne, PEP Den Haag: “Elke sessie met de Jongerenambassadeurs is een verademing. Ze zijn heel kritisch, maar denken actief mee en zitten vol goede ideeën. Een aanrader voor iedereen die de wereld van de Haagse jongeren wil binnen stappen.”

logo_pep