Adviezen elk half jaar bijgewerkt

De Haagse Jongerenambassadeurs geven elk jaar (minimaal) tien officiële adviezen. De adviezen zijn gevraagd en ongevraagd. De adviezen zijn altijd verspreid over de portefeuilles van de jongerenambassadeurs.

Naast de adviezen hier op de website, gaven de Haagse Jongerenambassadeurs ook vaak terloops adviezen – bijvoorbeeld tijdens de vergaderingen, of op verzoek tijdens een afspraak.

De adviezen worden elk half jaar verwerkt in een verslag aan de gemeente. Wanneer dit verslag is goedgekeurd, worden ze op de website van de Haagse Jongerenambassadeurs gepubliceerd. De adviezen zijn nu bijgewerkt tot en met juni 2016.

Jongeren uit Nantes met wethouder op balkon