Duurzame jongerenparticipatie bij crisissituaties

Door Amy

De Haagse Jongerenambassadeurs hebben een advies gegeven over duurzame jongerenparticipatie bij crisissituaties. De aanleiding voor dit advies was hoe er met jongeren is omgegaan tijdens de coronapandemie. Dit advies is samen met Jong Doet Mee!, Centrum 1622 en jongerenwerkers van verschillende welzijnsorganisaties in Den Haag gegeven tijdens de talkshow van Inside Out! Den Haag aan Martijn Balster en Kavita Parbhudayal.

Nadat het advies was gegeven zijn er afspraken gemaakt met de om meerdere wethouders hierbij te betrekken. In de praktijk blijkt dit veel moeilijker te zijn dan gedacht. Voor de zomervakantie werd een vergadering ingepland, waarbij de (oud-)wethouders Martijn Balster, Kavita Parbhudayal, Bert van Alphen en Hilbert Bredemeijer aansloten. Toen is een toezegging gedaan door de wethouders: het realiseren van een duurzame inspraak van jongeren in het beleid. Na de zomervakantie is op verzoek van de Haagse Jongerenambassadeurs, Jong Doet Mee! en Centrum 1622 de gesprekken opgepakt.

De hoop en het doel is deze aanpak voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 te presenteren aan alle betrokken wethouders.

De belangrijkste punten die meegenomen worden in dat aanpak:
– Duurzame samenwerking: overleggen met onder andere verschillende wethouders en beleidsmedewerkers om zo een brede, maar wel concrete jongerenaanpak te realiseren.
– De overleggen frequent inplannen, bijvoorbeeld eenmaal per zes weken, waarbij concrete actiepunten per partner, wethouder en beleidsmedewerker worden opgesteld.
– Samen met de wethouders de belangrijkste thema’s definiëren.

Haagse Jongerenambassadeurs magazine