Jeugdnota 2010-2014

Naar aanleiding van de eerste adviezen die de jongerenambassadeurs gaven aan Karsten Klein, is Martijn Dahmeijer in gesprek gegaan met de jongerenambassadeurs over de Haagse Jeugdnota. De opzet van de bijeenkomst was ‘Wat staat er over 4 jaar in de krant dat de gemeente Den Haag heeft bereikt met haar jeugdbeleid?’.

De jongerenambassadeurs  hebben gebrainstormd, presentaties gegeven en kort na de bijeenkomst is er een uitgebreid verslag ingediend van de bijeenkomst. De hele afdeling Jeugd was blij met alle vellen met ideeën. De ‘jongeren revolutie’ is het meest blijven hangen.