Jeugdombudsman (ongevraagd)

vraagbaakDen Haag heeft sinds 2015 een jeugdombudsman. Dit is Bert van Alphen. Hij komt op voor de belangen van jongeren tot en met 27 jaar. Hij doet aan tweedelijns klachtenafhandeling en stelt zich op als vraagbaak. Bert van Alphen is benoemd door de gemeenteraad.

Adviesvraag/-vragen

  • Wat houdt de functie Jeugdombudsman precies in?
  • Hoe kan de jeugdombudsman er voor zorgen dat hij bekend wordt bij de jeugd?


Aan wie

Organisatie: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Bert van AlphenConcreet advies

ADVIES OVER DE INHOUD VAN DE FUNCTIE JEUGDOMBUDSMAN

  • Iets doen met prangende onderwerpen, zoals jeugdzorg, jeugdwerkloosheid en bijvoorbeeld Shisha lounges;
  • Startende ondernemende jongeren ondersteunen, want daar is weinig voor;
  • Extra aandacht voor jongeren met schulden;
  • Toegankelijkheid van diensten van de gemeente.

ADVIES OVER HOE DE JEUGDOMBUDSMAN MEER BEKENDHEID KAN KRIJGEN

  • Vooral inzetten in intermediairs, zoals jongerenwerkers, vertrouwenspersonen, decanen en huisartsen;
  • Een campagne aan concrete voorbeelden ophangen en successen verkopen;
  • Regelmatig op FunX komen;
  • Jongeren aanspreken op scholen.


Follow-up

De Jeugdombudsman en de Haagse Jongerenambassadeurs hebben met elkaar afgesproken op belangrijke thema’s elkaar op te zoeken in de toekomst en misschien wel samen op te trekken in adviezen aan de gemeente Den Haag.