Jongeren app van Den Haag

Na vele malen te hebben meegedacht over vele mogelijkheden van een jongeren app voor de jongeren van Den Haag, zijn we nu heel concreet vorm aan het geven aan deze app. Hoe gaat deze er uit zien? Wat komt er op? Wie gaat de app beheren. Et cetera. Spannend hoor om helemaal te mogen meedenken over het ontwikkelen van een product!