Limmy YusufJongeren en schulden

    Naarmate jongeren ouder worden, komen ze vaker geld tekort. 37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder heeft momenteel een schuld. Eén op de vier heeft betalingsachterstanden. Gaan jongeren op zichzelf wonen, dan neemt de schuldensituatie toe. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van financiële problemen bij jongeren?

    Ik ga me het komende jaar richten op jongeren in de schulden. Hoe kunnen ze schulden voorkomen? En hoe kan de gemeente hierbij helpen?