Jongerenproblematiek in Curacao

Naar aanleiding van een bezoek van een delegatie van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport van Curaçao aan Nederland, is hen via de Europese Unie geadviseerd in gesprek te gaan met de Haagse Jongerenambassadeurs over succesvolle maatschappelijke en politieke participatie.

Aan wie
Organisatie: Ministerie van Curaçao
Contactpersoon: Lizette Sambo Velder (directeur Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Curaçao)
Overige contactpersonen: Hans Rijckenberg (lobbyist Europese Unie)

Adviesvraag/-vragen
– Hoe kan politieke en maatschappelijke participatie worden verbeterd op Curaçao?
– Hoe kan de regering van Curaçao jongeren motiveren op Curaçao te blijven of terug te komen na hun studie in Nederland?

Concreet advies
– Verbeteren van politieke en maatschappelijke participatie op Curaçao:
– Een concept à la Haagse Jongerenambassadeurs op Curaçao opzetten, met meer nadruk op maatschappelijke participatie.
– Peerjongeren inzetten.
– Jongeren serieus nemen en mee laten denken op alle niveaus in het project.
– Kaders scheppen waarbinnen jongeren maximaal tot hun recht kunnen komen.
– In het project een goede afspiegeling van de achterban realiseren.
– Individuele begeleiding, aandacht en persoonlijke ontwikkeling.
– Groepsbegeleiding, training en talentontwikkeling.
– FUN!
– Successen bereiken en delen.
– Terugkoppeling.
– Communicatie tussen beleid en jongeren.
– Een goede begeleider inhuren om de jongeren te begeleiden, die de belangen van de jongeren en de overheid kan vertegenwoordigen.

– Het motiveren van jongeren om op Curaçao te blijven of terug te komen na hun studie in Nederland:
– Fiscale voordelen laten zien.
– Minder bureaucratie.
– Een open samenleving met minder corruptie.
– Toekomstperspectief bieden door kansen op de arbeidsmarkt te bieden, liefst gekoppeld aan populaire opleiding onder de jeugd van Curaçao.
– Jongeren motiveren.

Lizette Sambo Velder: “Het gesprek met de Haagse Jongerenambassadeurs was één van de meest inspirerende gesprekken die ik met jongeren heb gehad.”

20130909_123853