Jouw Toekomst Jouw Kans

Na de ontmoeting met de wethouder op Jouw Toekomst Jouw Kans hbben de jongerenambassadeurs flink gebrainstormd hoe dit evenement te verbeteren. Hier is een verslag van gemaakt. Dit verslag is met de jongerenambassadeurs besproken en daarna is het herschreven. Deze laatste versie is wederom besproken en de definitieve versie van het advies in aan het programmabureau jeugd aangeboden in één van hun wekelijkse vergaderingen.