Kindvriendelijke wijken in Den Haag

Naar aanleiding van een bezoek van Esther Visser van de gemeente Den Haag, hebben we een uitgebreid advies gegeven over kindervriendelijke wijken in Den Haag.

Het advies hebben wij ‘Appels en Peren’ genoemd.

De gemeente Den Haag benadert het begrip ‘kindervriendelijke wijken’ vanuit vier hoofdthema’s. Dit zijn: voorzieningen, veiligheid, sociale kwaliteit leefomgeving en fysieke kwaliteit leefomgeving. Volgens de gemeente Den Haag sluiten deze vier thema’s aan bij de literatuur hierover en ze worden ook gebruikt door de gemeenten Rotterdam en Capelle aan de IJssel die al een aantal jaar bezig zijn met dit onderwerp en op deze thema’s gemeten hebben. Ook sluiten ze goed aan bij het onderzoek dat onder ouders via het Haagse Stadpanel is gehouden en de uitkomsten van kinderrechtenkaartjes. Deze hoofdthema’s staan volgens de gemeente Den Haag niet ter discussie. De Haagse Jongerenambassadeurs spreken zich hierover daarom ook niet over uit en in dit advies is hier dus ook geen mening over geformuleerd.

Om de vier thema’s concreet en meetbaar te maken, heeft de gemeente Den Haag ieder thema uitgewerkt in hoofdindicatoren. De uitkomsten van deze indicatoren levert een beeld op per wijk. De jongerenambassadeurs spreken zich in dit adviesrapport uit over deze hoofdindicatoren en de indicatoren die aan deze hoofdindicatoren ten grondslag liggen.

Voor de duidelijkheid en bruikbaarheid hebben we in dit advies de indeling van de gemeente aangehouden en alle op- & aanmerkingen, tips en kritiekpunten opgesteld in dit schema.

Ons advies was op sommige punten misschien kort door de bocht zijn. We hebben echter een beperkt beeld gekregen van de indicatoren en waar deze uit zijn opgebouwd. Het schema in dit advies is de enige informatie waarop onze mening en ons advies is gebaseerd. We hebben er voor gekozen alles te vermelden wat we op dit moment als feedback kunnen geven, om in ieder geval geen kritiek uit te sluiten. Mochten we op sommige punten feedback geven, die niet van toepassing is door gebrek aan (achtergrond-) informatie, dan kunt u deze feedback als niet gegeven beschouwen.