Jongeren uit Nantes bezoeken de Haagse Jongerenambassadeurs en wethouder Karsten Klein ontvangt hen in het stadhuis.