Nieuwe jongeren portal van de gemeente Den Haag en website van het JIP

Niqi, jongerenambassadeur voor Media, heeft advies gegeven aan de gemeente over de nieuwe jongerenportal en de website van het JIP.

Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden en Niqi heeft, tesamen met andere Haagse jongeren, de gemeente goed op weg geholpen met het maken van keuzes over beide websites.