Ahlam el Barnoussi

    “Ik wil graag de verandering zien en zijn, daar waar anderen nog stilstaan. In mijn zoektocht naar deze maatschappelijke betrokkenheid kwam ik al gauw tot de conclusie dat de Haagse Jongerenambassadeurs voor mij het best aansluit. De diversiteit qua groep en werkzaamheden houden mij gemotiveerd en hierdoor beoefen ik met liefde mijn passie, namelijk mijn steentje bijdragen daar waar mogelijk!”