Jos Gaarenstroom – Jongereninitiatieven

    Jos wil jongeren motiveren om eigen activiteiten te organiseren in hun eigen omgeving en de mogelijkheden die hiervoor zijn (zoals fondsen, ondersteuning door jongerenwerk, etc) promoten. Tegelijkertijd wil hij eigen initiatieven van jongeren zichtbaarder maken in de stad én voor de gemeente, met de nadruk om de invloed van jongeren op die evenementen. De lifestyle en de ideeën van jongeren zelf staan hierin centraal. Jos wil zelfs een crossover maken naar het bestaansrecht van minder bekende, kleinere maatschappelijk (jongeren)organisaties.