Natalia Rajewska – integratie

  “De multiculturele samenleving is mislukt”- dat hoor je steeds vaker. Of het gelukt of mislukt is, laat ik graag aan anderen over, maar het is wel een feit dat we nou eenmaal in een multiculturele samenleving leven. Dit kan niemand veranderen.

  Er is tegenwoordig zo veel negativiteit rondom allochtonen, immigranten, moslims, Oost-Europeanen, noem maar op. Discriminatie, ongelijke behandeling, sociale uitsluiting en groepjesvorming zorgen voor een worsteling met zich zelf en met anderen voor vele jongeren. Wat ik verbazingwekkend vind is het feit dat veel jongeren worden gediscrimineerd en ze zijn zich daar niet eens van bewust. Het feit dat jongeren met een multiculturele achtergrond anders worden behandeld dan een autochtoon, of dat ze minder kans hebben op een goede baan vinden ze vanzelfsprekend. Hier moeten we  samen aan werken, want wat vaak vergeten wordt, is het feit dat Nederland uit diverse mensen bestaat en daarom is het land, ook al zo klein, heel sterk en belangrijk in de hele wereld.

  Als Haagse Jongerenambassadeur Integratie stimuleer ik de gemeente om de diversiteit en respect voor culturele achtergrond te bevorderen. Ik streef naar een kleurrijke samenleving, niet alleen zonder discriminatie, maar voornamelijk met eenheidsgevoel. Ik vind het zeer belangrijk dat de groepjesvorming wordt verminderd en dat diverse groepen met elkaar in contact komen.

  Zelf ben ik 20 jaar oud en begin in september met een internationale opleiding. Jongerenambassadeurschap zag ik als een kans, die ik met beide handen moest aangrijpen. Ik leer ontzettend veel en mijn portefeuille- Integratie- is iets heel belangrijk in me leven geworden. Daarom bezoek ik conferenties en trainingen hierover en lees ik artikelen en boeken om dit gecompliceerde onderwerp beter te begrijpen. Ik woon nu 5,5 jaar in Nederland en ook al ben ik blank weet ik heel goed hoe het is om in deze samenleving “gekleurd”  te zijn.

  Diversiteit en eenheid zijn de kracht van de Nederlandse samenleving. Laten we dit met ze alle promoten. En elke kleine stap telt: zelfs het korte praatje bij de Marokkaanse bakker, wanneer je in de ochtend verse broodjes haalt, is al een goed begin voor de betere toekomst.

  Je kan mij bereiken op: Natalia@Haagsejongerenambassadeurs.nl