Selma Hajjari

    Mijn naam is Selma Hajjari en mijn doel is om mensen bewuster te maken van het belang van diversiteit.

    Steeds meer jongeren worden gediscrimineerd vanwege hun afkomst, religie en of achternaam. Allochtone jongeren die door vooroordelen niet worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Waarom zou het uitmaken of men Mohammed of Matthijs heet, wanneer men gelijk is voor de wet.

    Ik zou willen voorkomen dat discriminatie een belemmering vormt voor jongeren, omdat ze door de groeiende ongelijkheid hun vertrouwen zouden kunnen verliezen in de maatschappij. Het is hoog tijd om daar verandering in te brengen.