Shania Lalai

    Mijn naam is Shania Lalai en ik vertegenwoordig de portefeuille Onderwijs en Arbeidsmarkt. Een maatschappelijke stage is mijn eerste kennismaking geweest met de Haagse Jongerenambassadeurs. Tijdens deze periode heb ik een helder inzicht gekregen in de positieve veranderingen, verbeteringen en verfrissende ideeën die jongeren kunnen brengen door simpelweg inspraak te hebben. Dat is doorslaggevend geweest voor mijn keuze om Haagse Jongerenambassadeur te worden.

    In de samenleving zijn er continu veranderingen aan de gang. Opmerkelijk is dat het onderwijssysteem in Nederland vrijwel niet verandert. Er moet niet alleen gekeken worden naar het behaalde niveau, maar ook naar de capaciteiten en talenten van een jongere. De focus moet liggen op het creëren van gelijke kansen, verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting met de arbeidsmarkt. Daarnaast vind ik het belangrijk dat jongeren meer zekerheid krijgen op de arbeidsmarkt en weten wat hun rechten en plichten zijn. Hier zal ik mij voor inzetten!